Een vloer of bodem isoleren levert niet alleen energie besparing op, maar maakt een woning ook een stuk comfortabeler; geen optrekkend vocht of koude voeten meer. De mogelijkheden hangen af van de aanwezigheid van een kruipruimte.

  1. Geen kruipruimte  Breng isolatielaag op de vloer aan.
  2. Kruipruimte30-35 cm  Breng isolatiemateriaal op de bodem aan d.m.v. Thermo Parels.
  3. Kruipruimte hoger dan 50 cm De onder kant van de vloer isoleren met  Polyurethaan schuim.

Bij het isoleren van de kruipruimte is het belangrijk dat er ook ventilatie mogelijkheden zijn. Hierdoor ontstaat er geen condens vorming onder de vloer. Door middel van het plaatsen van Renovatie roosters wordt de vloer geventileerd. Houten vloeren verdienen extra aandacht i.v.m. vocht.

Kierdichting: 
Kieren veroorzaken warmteverlies en tocht. In huis en veroorzaken een onaangenaam gevoel bij de bewoners. Met tochtstrippen en ander materiaal kunt u kieren eenvoudig dichten. Welk materiaal u ook kiest, het levert altijd energie besparing op.

Aanbrengen vloerisolatie d.m.v. Polyurethaanschuim: 
Tegen de onderzijde van de vloer wordt een naadloze laag polyurethaanschuim  aangebracht. Deze laag heeft niet alleen een isolerende werking maar dient tevens als vochtkering tussen uw kruipruimte en woning, zodat vocht en kou niet meer via de kruipruimte de woning kunnen indringen.

Ook is het mogelijk om een laag polyurethaan isolatie aan de bovenzijde van de vloer aan te brengen, deze wordt dan direct op de betonvloer gespoten. Het voordeel hiervan is dat het snel aangebracht is en moeiteloos alle leidingen en contouren volgt.

Aanbrengen vloerisolatie d.m.v. Thermo parels via:

a) Het kruipluik òf 
b) Gaten aan de buitenzijde van de buitengevel onder het maaiveld. 
- Door Isolatieparels op deze wijze aan te brengen, is de overlast voor de bewoners tot een minimum beperkt, omdat deze werkzaamheden zelfs doorgang kunnen vinden, indien de bewoners niet aanwezig zijn c.q. geen toegang tot de woning wordt verleend.

Bij het aanbrengen van gaten in de buitengevel word er als volgt gewerkt:

  1. Het verwijderen van de aanwezige grondlaag en/of bestrating;
  2. Het boren in de gevel/funderingsbalk (onder maaiveldniveau);
  3. Aanbrengen van de isolatieparels, ca. 15 cm dik;
  4. Opvullen van de geboorde gaten;
  5. Aanvullen van de verwijderde grond en bestrating.

Nuttige tips

Het dichten van naden en kieren

draagt vaak al veel bij aan het comfortgevoel en energiebesparing


Kies isolatiemateriaal met een hoge isolatiewaarde

Dit zorgt voor de grootste besparing