Enermo Bouw spant zich in voor een zo zorgvuldig en actueel mogelijke weergave van de gegevens op deze site. Ook streeft zij naar een goede toegankelijkheid van de site en van de door haar langs elektronische weg aangeboden diensten.

Enermo Bouw behoudt zich het recht voor om de inhoud van de informatie op deze site te wijzigen. Mochten er desondanks onjuistheden in de gegevens voorkomen of mocht de informatie niet meer actueel zijn, dan aanvaardt Enermo Bouw geen enkele aansprakelijkheid voor de eventuele gevolgen hiervan.

Ook kan Enermo Bouw geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden indien er sprake mocht zijn van fouten of vertraging in het verstrekken van informatie. Enermo Bouw garandeert niet dat naar haar gestuurde e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.
Enermo Bouw aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van sites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

Nuttige tips

Het dichten van naden en kieren

draagt vaak al veel bij aan het comfortgevoel en energiebesparing


Kies isolatiemateriaal met een hoge isolatiewaarde

Dit zorgt voor de grootste besparing